fbpx
Акции Блог Портфолио О нас Контакты
Оставить заявку
Оставьте свое имя и номер телефона. Наш менеджер свяжется с вами, и ответит на все ваши вопросы.

Блог

Часті питання клієнтів до Reneco

Часті питання клієнтів до Reneco

Компанією "Reneco" за час своєї професійної діяльності було реалізовано безліч проектів з використанням енергозберігаючих технологій, відновлювальних джерел енергії та класичних систем опалення. У цій статті ми наведемо найпоширеніші питання, які задають нам наші клієнти. Отже, поїхали!

Часто задаваемые вопросы клиентов Reneco

Часто задаваемые вопросы клиентов Reneco

Компанией "Reneco" за время своей профессиональной деятельности было реализовано множество проектов с использованием энергосберегающих технологий, возобновляемых источников энергии и классических систем отопления. В этой статье мы приведем самые распространенные вопросы, которые задают нам наши клиенты. Итак, поехали!

Яке джерело теплопостачання вибрати для системи опалення? / Reneco

Яке джерело теплопостачання вибрати для системи опалення? / Reneco

Виходячи з вартості одного кіловату тепла ми можемо зробити однозначний висновок - тепловий насос на даний момент найвигідніший джерело теплопостачання при існуючій вартості основних видів палива. Для прикладу пропонуємо Вашій увазі орієнтовні варіанти топкової.

Какой источник теплоснабжения выбрать для системы отопления?/Reneco

Какой источник теплоснабжения выбрать для системы отопления?/Reneco

Исходя из стоимости одного киловатта тепла мы можем сделать однозначный вывод – тепловой насос на данный момент самый выгодный источник теплоснабжения при существующей стоимости основных видов топлива. Для примера предлагаем Вашему вниманию ориентировочные варианты топочной.

Що отримає власник підприємтва після встановлення сонячноі станціі на власні потреби?/Reneco

Що отримає власник підприємтва після встановлення сонячноі станціі на власні потреби?/Reneco

Сонячна станція дозволить значно знизити поточні витрати на електроенергію і підвищити рентабельність підприємства. Частина енергії, яка необхідна для живлення виробничих навантажень буде отримана від власної сонячної електростанції, відповідно, вона не буде споживатися з мережі.

Что получает владелец предприятия после установки солнечной станции на собственные нужды? / Reneco

Что получает владелец предприятия после установки солнечной станции на собственные нужды? / Reneco

Солнечная станция позволит значительно снизить текущие расходы на электроэнергию и повысить рентабельность предприятия. Часть энергии, которая необходима для питания производственных нагрузок будет получена от собственной солнечной электростанции, соответственно, она не будет потребляться из сети.

Участь Ренеко на ViraInstal!2020

Участь Ренеко на ViraInstal!2020

З 12 по 15 березня 2020 року на території пасажирського комплексу Одеського морського порту пройшла виставка енергозберігаючих технологій та інженерних систем в будівництві - Vira Instal! 2020 року, в якій компанія Ренеко взяла активну участь.

Ренеко на ViraInstal!2020

Ренеко на ViraInstal!2020

С 12 по 15 марта 2020 года на территории пассажирского комплекса Одесского морского порта прошла выставка энергосберегающих технологий и инженерных систем  в строительстве -  Vira Instal! 2020, в которой компания Ренеко приняла активное участие.

Reneco на міжнародній виставці

Reneco на міжнародній виставці "Ваш дім, Одеса"

З 20 по 22 лютого у Виставковому комплексі Одеського Морського вокзалу пройшла вже тридцять третя за рахунком міжнародна виставка з будівництва, нових технологій і матеріалів "Ваш дім, Одеса", в якій компанія "Ренеко" взяла активну участь.

Reneco на международной выставке

Reneco на международной выставке "Ваш дом, Одесса"

С 20 по 22 февраля в Выставочном комплексе Одесского Морвокзала прошла уже тридцать третья по счету международная выставка по строительству, новым технологиям и материалам "Ваш дом, Одесса", в которой компания "Ренеко" приняла активное участие.

Проектування промисловоі сонячноі електростанціі

Проектування промисловоі сонячноі електростанціі

Компанія «Ренеко» спільно з партнером «ТД« РОЯЛ ГРУП» розробила бізнес-кейс з реалізації наземної сонячної електростанції під «зелений» тариф у Львівській області, встановленою потужністю 9,9 МВт. Метою даного кейса є створення сприятливих умов для залучення інвестицій на будівництво СЕС у вигляді EPC контракту.

Проектирование промышленной солнечной электростанции/Reneco

Проектирование промышленной солнечной электростанции/Reneco

Компания «РЕНЕКО» совместно с партнером «ТД «РОЯЛ ГРУПП» разработала бизнес-кейс по реализации наземной солнечной электростанции под «зеленый» тариф во Львовской области, установленной мощностью 9,9 МВт. Целью данного кейса является создание благоприятных условий для привлечения инвестиций на строительство СЭС в виде EPC контракта.

Компанія Reneco на зустрічі партнерів

Компанія Reneco на зустрічі партнерів

Невеличкий фотозвіт з з'їзду, який був організований нашим партнером - компанією "Атмосфера". Зустріч з колегами і партнерами пройшла 7 лютого в м Київ.

Компания Reneco на съезде партнеров

Компания Reneco на съезде партнеров

Небольшой фотоотчет с съезда, который был организован нашим партнером - компанией "Атмосфера". Встреча с коллегами и партнерами прошла 7 февраля в г. Киев.

Візуалізація сонячних електростанцій

Візуалізація сонячних електростанцій

Сучасні технології проектування дозволяють візуалізувати сонячну станцію на Вашому об'єкті не тільки для вибору найбільш естетичного дизайну, але і розробити найбільш ефективну систему, з прогнозом вироблення електричної енергії, підбором оптимального обладнання та мінімізації витрат.

Визуализация солнечных электростанций / Reneco

Визуализация солнечных электростанций / Reneco

Современные технологии проектирования позволяют визуализировать солнечную станцию на Вашем объекте не только для выбора наиболее эстетического дизайна, но и разработать наиболее эффективную систему, с прогнозом выработки электрической энергии, подбором оптимального оборудования и минимизации затрат.

Чому двонаправлений лічильник і мережевий інвертор показують різне?

Чому двонаправлений лічильник і мережевий інвертор показують різне?

У статті розглянемо докладно відповімо на питання: "Чому двонаправлений лічильник і мережевий інвертор мають різні показники?"

Почему двунаправленный счетчик и сетевой инвертор показывают разное?/ Reneco

Почему двунаправленный счетчик и сетевой инвертор показывают разное?/ Reneco

В статье рассмотрим подробно ответим на вопрос: "Почему двунаправленный счетчик и сетевой инвертор имеют разные показатели?"

СОР теплового насосу. Що це таке?

СОР теплового насосу. Що це таке?

Для порівняння ефективності різних типів теплових насосів необхідний загальний показник. Таким показником може бути питома витрата палива на вироблення теплоти або коефіцієнт його використання СОР. Детальніше про коефіцієнт продуктивності системи теплового насосу.

СОР теплового насоса. Что это такое?/Reneco

СОР теплового насоса. Что это такое?/Reneco

Для сравнения эффективности различных типов тепловых насосов необходим общий показатель. Таким показателем может быть удельный расход топлива на выработку теплоты или коэффициент его использования СОР. Подробнее про коэффициент производительности системы теплового насоса.

Мережева сонячна станцiя для часткового замiщення електроспоживання

Мережева сонячна станцiя для часткового замiщення електроспоживання

Застосування мережевої сонячної електростанції для власних потреб дозволить скоротити витрати на електроенергію сумарно за рік на 30-50%. У тому числі в весняно-літній період до 90%, в осінньо-зимовий - близько 10-20%, в залежності від характеру споживання. Сума, зекономлена на живленні "власною" енергією сонця, буде рости з кожним роком, згідно підвищенню вартості електроенергії.

Сетевая солнечная станция для частичного замещения электропотребления

Сетевая солнечная станция для частичного замещения электропотребления

Применение сетевой солнечной электростанции для собственных нужд позволит сократить расходы на электроэнергию суммарно за год на 30-50%. В том числе в весенне-летний период до 90%, в осенне-зимний - порядка 10-20%, в зависимости от характера потребления. Сумма, сэкономленная на питании "собственной" энергией солнца, будет расти с каждым годом, согласно повышению стоимости электроэнергии.

Рейтинг сонячних панелей Tier

Рейтинг сонячних панелей Tier

Рейтинг Tier був розроблений групою фінансових і аналітичних компаній, з метою визначення інвестиційної привабливості проектів та економічної надійності в сфері сонячної енергетики. У цій статті розповімо про Tier1, Tier2, Tier3.

Рейтинг солнечных панелей Tier

Рейтинг солнечных панелей Tier

Рейтинг Tier был разработан группой финансовых и аналитических компаний, с целью определения инвестиционной привлекательности проектов и экономической надежности в сфере солнечной энергетики. В этой статье расскажем про Tier1, Tier2, Tier3.

Вибираємо iнвертор для сонячноi станцii

Вибираємо iнвертор для сонячноi станцii

Інвертор відноситься до основного обладнання будь-якої сонячної електростанції. Важливий елемент, який відповідає за правильну роботу станції - адже кожен вольт, вироблений фотоелектричними панелями, проходить через інвертор. У цій статті ми коротко розповімо, на що звернути увагу в першу чергу при виборі інвертора.

Выбираем инвертор для солнечной станции

Выбираем инвертор для солнечной станции

Инвертор относится к основному оборудованию любой солнечной электростанции, важный элемент, отвечающий за правильную работу станции - ведь каждый вольт, производимый фотоэлектрическими панелями, проходит через инвертор. В этой статье мы вкратце расскажем, на что обратить внимание в первую очередь при выборе инвертора.

Reneco на виставці Odessa Energy

Reneco на виставці Odessa Energy

Компанія Reneco взяла участь у виставці енергозберігаючих технологій ODESSA ENERGY, що пройшла в рамках міжнародного архітектурно-будівельного форуму «Одеський Дім» з 24 по 27 жовтня на території Одеського морвокзалу.

Reneco на выставке Odessa Energy

Reneco на выставке Odessa Energy

Компания Reneco приняла участие в выставке энергосберегающих технологий ODESSA ENERGY, прошедшей в рамках международного архитектурно-строительного форума  «Одесский Дом» с 24 по 27 октября на территории Одесского морвокзала.

Reneco на SEF 2019 KYIV

Reneco на SEF 2019 KYIV

16-18 жовтня в Києві відбулася головна подія в сфері нових енергетичних технологій SEF 2019 KYIV. В рамках події понад 80 видатних спікерів представили актуальну галузеву інформацію, основні тренди і сучасні технологічні рішення.

Reneco на SEF 2019 KYIV

Reneco на SEF 2019 KYIV

16-18 октября в Киеве состоялось главное событие в сфере новых энергетических технологий  SEF 2019 KYIV. В рамках события более 80 выдающихся спикеров представили актуальную отраслевую информацию, основные тренды и современные технологические решения.

Захист сонячноi станціi

Захист сонячноi станціi

Важливий момент, який необхідно враховувати при будівництві сонячної електростанції - система захисту сонячної установки, адже це безпека при її експлуатації та гарантія тривалої справної роботи системи.

Защита солнечной станции

Защита солнечной станции

Важный момент, который необходимо учесть при строительстве солнечной электростанции - система защиты солнечной установки, ведь это безопасность при ее эксплуатации и гарантия длительной исправной работы системы.

FAQ: Найпопулярніші питання про сонячні панелі

FAQ: Найпопулярніші питання про сонячні панелі

У цій статті ми постаралися коротко перерахувати найпопулярніші питання про сонячні батареї, що ставляться спеціалістам компанії "Reneco".

FAQ: Самые популярные вопросы про солнечные панели

FAQ: Самые популярные вопросы про солнечные панели

В этой статье мы постарались кратко перечислить самые популярные вопросы про солнечные батареи, задаваемые специалистам компании "Reneco".

Создадим будущее вместе с Reneco!

Создадим будущее вместе с Reneco!

Строительство солнечных электростанций и монтаж систем отопления компанией RENECO. Создадим будущее вместе!

Створимо майбутнє разом з Reneco!

Створимо майбутнє разом з Reneco!

Будівництво сонячних електростанцій та монтаж систем опалення компанією RENECO. Створимо майбутнє разом!

Участь Reneco у виставці Електроніка та Енергетика

Участь Reneco у виставці Електроніка та Енергетика

З 11 по 13 вересня у Виставковому комплексі Одеського Морського вокзалу пройшла виставка «Елетроніка і Енергетика», яка зібрала на своєму майданчику технічних фахівців електроенергетичної галузі, промислових підприємств і компаній, об'єднала представників компаній, що пропонують зарубіжний досвід, розробників, фахівців будівельно-монтажних організацій і енергетиків великих промислових підприємств.

Участие компании Reneco в выставке Электроника и Энергетика

Участие компании Reneco в выставке Электроника и Энергетика

С 11 по 13 сентября в Выставочном комплексе Одесского Морвокзала прошла выставка «Элетроника и Энергетика», которая в 19 раз собрала на своей площадке технических специалистов электроэнергетической отрасли, промышленных предприятий и компаний, объединила представителей компаний, предлагающих зарубежный опыт, разработчиков, специалистов строительно-монтажных организаций и энергетиков крупных промышленных предприятий.

Альтернативні джерела опалення для приватного будинку

Альтернативні джерела опалення для приватного будинку

У зв'язку з високими тарифами на опалення, застосування альтернативних джерел енергії в системах опалення стає популярнішим з кожним днем. В деяких випадках, такий тип опалення - єдине рішення. 

Альтернативные источники отопления для  частного дома

Альтернативные источники отопления для частного дома

В связи с регулярно повышающимися тарифами на отопление, применение альтернативных источников энергии в системах отопления становится популярнее с каждым днем. В некоторых случаях, такой тип отопления - единственное решение.

Як вибрати сонячні панелі?

Як вибрати сонячні панелі?

Правильний підбір комплекту сонячних батарей - не така вже й проста задача. У цій статті ми перерахуємо основні критерії, на які необхідно звернути увагу перед тим, як купити сонячні панелі.

Как выбрать солнечные панели?

Как выбрать солнечные панели?

Правильный подбор комплекта солнечных батарей – не такая уж и простая задача. В этой статье мы перечислим основные критерии, на которые необходимо обратить внимание перед тем, как купить солнечные панели.

FAQ: Найпопулярніші питання про «зелений тариф»

FAQ: Найпопулярніші питання про «зелений тариф»

У цій статті ми постаралися коротко викласти відповіді на найпопулярніші питання наших клієнтів про "зелений тариф".

FAQ: Cамые популярные вопросы о «зеленом тарифе»

FAQ: Cамые популярные вопросы о «зеленом тарифе»

В этой статье мы постарались кратко изложить ответы на самые часто задаваемые вопросы наших клиентов о "зеленом тарифе".

Мережева сонячна електростанція: як вона влаштована

Мережева сонячна електростанція: як вона влаштована

Мережеві станції дозволяють продавати електричну енергію за "зеленим" тарифом, а також економити споживання електричної енергії.

Сетевая солнечная электростанция: как она устроена

Сетевая солнечная электростанция: как она устроена

Сетевые станции позволяют продавать электрическую энергию по "зеленому" тарифу, а также экономить потребление электрической энергии.

Специфіка монтажу сонячних панелей

Специфіка монтажу сонячних панелей

Сонячні панелі є однією з найголовніших складових сонячної електростанції. Перед тим, як приступати до монтажних робіт, необхідно уважно вивчити всю необхідну інформацію або проконсультуватися з фахівцями Reneco.

Cпецифика монтажа солнечных панелей

Cпецифика монтажа солнечных панелей

Солнечные панели являются одной из самых главных составляющих солнечной электростанции. Перед тем, как приступать к монтажным работам, необходимо внимательно изучить всю необходимую информацию или проконсультироваться с специалистами Reneco.

Навчання по тепловим насосам та котлам Ariston

Навчання по тепловим насосам та котлам Ariston

Компанія Reneco приділяє особливу увагу націленості співробітників на підтримку професійного рівня та досягнення високих результатів. Цього разу ми вирушили до Києва на теоретичне і практичне навчання по тепловим насосам та котлам ARISTON.

Обучение по тепловым насосам и котлам Ariston

Обучение по тепловым насосам и котлам Ariston

Компания Reneco уделяет особое внимание нацеленности сотрудников на поддержание профессионального уровня и достижение высоких результатов. В этот раз мы отправились в Киев на теоретическое и практическое обучение по тепловым насосам и котлам ARISTON.

Підбір обладнання для автономноі СЕС

Підбір обладнання для автономноі СЕС

Автономні сонячні електростанції використовуються в якості основного джерела електроенергії, резервного або безперебійного джерела живлення. Наведемо приклад підбору обладнання фахівцями компанії Reneco.

Подбор оборудования для автономной СЭС

Подбор оборудования для автономной СЭС

Автономные солнечные электростанции используются в качестве основного источника электроэнергии, резервного или бесперебойного источника питания. Приведем пример подбора оборудования специалистами компании Reneco.

Нагрівання басейну сонячним колектором

Нагрівання басейну сонячним колектором

Сонячні колектори - це пристрої, які за допомогою спеціального покриття "абсорбера" збирають теплову енергію від сонячного світла і нагрівають рідину, що не - теплоносій

Нагрев бассейна солнечным коллектором

Нагрев бассейна солнечным коллектором

Солнечные коллекторы - это устройства, которые с помощью специального покрытия "абсорбера" собирают тепловую энергию от солнечного света и нагревают незамерзающую жидкость - теплоноситель.

Відвідування компанією Reneco виставок Aquatherm і Installfest

Відвідування компанією Reneco виставок Aquatherm і Installfest

Наші фахівці відвідали найбільшу в Україні професійну виставку в галузі відновлюваної енергетики, опалення, вентиляції, кондиціонування, водопостачання, сантехніки і басейнів - "Aquatherm".

Посещение компанией Reneco выставок Aquatherm и Installfest

Посещение компанией Reneco выставок Aquatherm и Installfest

Наши специалисты посетили самую крупную в Украине профессиональную выставку в области возобновляемой энергетики, отопления, вентиляции, кондиционирования, водоснабжения, сантехники и бассейнов - "Aquatherm".

Як вибрати тепловий насос для опалення?

Як вибрати тепловий насос для опалення?

Тепловий насос для опалення. Теплова енергія передається безпосередньо в систему опалення. Такі теплові насоси характеризуються оптимальною роботою з системами опалення з низькою температурою теплоносія.

Как выбрать тепловой насос для отопления?

Как выбрать тепловой насос для отопления?

Тепловой насос для отопления. Тепловая энергия передается непосредственно в систему отопления. Такие тепловые насосы характеризуются оптимальной работой с системами отопления с низкой температурой теплоносителя.

Як вибрати сонячну електростанцію для будинку?

Як вибрати сонячну електростанцію для будинку?

Замислюєтеся про будівництво сонячної електростанції для будинку? Станції дозволяють не тільки забезпечити будинок автономним електропостачанням, безперебійним живленням, а й продавати електричну енергію за "зеленим" тарифом.

Как выбрать солнечную электростанцию для дома?

Как выбрать солнечную электростанцию для дома?

Задумываетесь о строительстве солнечной электростанции для дома? Станции позволяют не только обеспечить дом автономным электроснабжением, бесперебойным питанием, но и продавать электрическую энергию по "зеленому" тарифу.